Kvalitet

Smak, saftighet och mörhet

Vårt kött har en uttalad viltsmak, saftighet och mörhet. Konsumenter och styckare talar även om köttets fina struktur och storlek samt dess goda hållbarhet.

Den naturliga viltsmaken uppstår då djuren uteslutande livnär sig på saftigt gräs, örter och friskt hö.

Mörheten kommer av att vi enbart säljer kött från kvigor och stutar. En kraftutfodrad tjur måste bli fetare, och köttet måste hängas längre, för att liknande mörhet ska uppnås.

Slakt och styckning

Slakten sker på närmsta KRAV-godkända slakteri. Idag är det antingen slakteriet i Kävlinge KS 081 eller slakteriet i Hörby KS 041. Djuren skickas i grupp till slakt på morgonen och slaktas direkt efter ankomst. Även om detta främst görs utifrån ett djuromsorgsperspektiv, så är vi övertygade om att det lugna handhavandet påverkar köttets kvalitet positivt.


Styckning utförs av styckningsanläggningen vid Hörby KS 041 eller vid Viltgrossisten i Teckomatorp SLV 5511. Finstyckning och konsumentförpackning sker vid Bromölla Chark SLV 5106. Alla anläggningarna är godkända enl Statens Livsmedelsverks och KRAV´s regler.


Har du några frågor så hör gärna av dig till oss eller kontakta respektive butikers köttansvariga. De kan vårt kött.

 

KC-Ranch Vaselunds Gård 240 12 TORNA-HÄLLESTAD Tel 046-53190 Fax 046-53110 Epost info@kcranch.se