Länkar

Ekologiskt marknadscentrum (EMC)
EMC i Skåne strävar efter att öka kunskapen om ekologisk produktion hos konsumenter, producenter och industri.

Institutionen för livsmedelsvetenskap - Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
På institutionen verkar Sveriges ledande forskare på området fettsyrasammansättning i livsmedel.

KRAV
KRAV är en kontrollorganisation för ekologisk produktion. KRAV-märket står för: Bra miljö, God djuromsorg, God hälsa samt Socialt ansvar.

P7 – Södra skånska regementet
Våra kor vandrar på Revingefältet som tillhör pansarregementet P7.

Skånes marknadsplats för lokalproducerad mat
På denna hemsida kan man söka sig fram till skånska produkter och till Skånes småskaliga livsmedelsproducenter.

Svenska Djurhälsovården
Svenska djurhälsovården arbetar med djurhälsovård för landets alla uppfödare av svin, slaktnöt och får.

Sveriges Ekologiska Köttproducenters ekonomiska förening
Ekokött är de ekologiska köttproducenternas fack- och intresseförening.
 

KC-Ranch Vaselunds Gård 240 12 TORNA-HÄLLESTAD Tel 046-53190 Fax 046-53110 Epost info@kcranch.se