Hälsa

Höga värden av omega3

Vårt kött har en hälsosam fettsyrasammansättning. Värdena av den nyttiga omega 3-fettsyran har visat sig vara betydligt högre i kött från djur som livnär sig på gräs och bete utan inslag av spannmål. Samtidigt är förekomsten av den ohälsosamma omega 6-fettsyran låg.

En ohälsosam balans mellan omega 3- och omega 6-fettsyror i kosten kopplas till bland annat hjärtinfarkt, stroke, cancer, sjuklig fetma, diabetes, depressioner och ledinflammationer.**  

Ett magrare kött

Köttet från frigående djur som inte har stödutfodrats blir magert. De flesta av oss bör eftersträva ett lågt fettintag eftersom det motverkar övervikt och därmed sannolikt insulinresistens och metabolt syndrom. Hypotetiskt minskar risken för stroke och andra hjärt- och kärlsjukdomar.***

Samtidigt bör du vara medveten om att det finns överlappning beträffande fetthalt mellan djurarter samt mellan styckningsdetaljer.

Minimal risk för BSE

Sedan 1991 råder totalt förbud att utfodra nötkreatur med kött- och benmjöl i Sverige. Detta gör att risken för BSE-smittat svenskt kött har minskat avsevärt.

Eftersom våra djur uteslutande lever från naturligt grovfoder blir dock risken för BSE-smitta i vårt kött minimal.

 

Om du vill veta mer:

Institutionen för livsmedelsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Här arbetar bland annat Sveriges ledande forskare inom området fettsyrasammansättning i livsmedel.

”Du blir vad du äter– fettsyror i foder, kött och människa”
Artikel från SLU av forskarna Anders Högberg och Jana Pickova.

"Grovfoder gör köttet nyttigare och djuren mer välmående”
Artikel ur Ekolantbrukaren om hur utfodring styr fettsyrasammansättning i kött.

**Se”Omegakost” av Artemis P. Simopoulos och Jo Robinson (Optimal förlag, 2004).

***Se ”Maten och folksjukdomarna” av Staffan Lindeberg (Studentlitteratur, 2003).

 

KC-Ranch Vaselunds Gård 240 12 TORNA-HÄLLESTAD Tel 046-53190 Fax 046-53110 Epost info@kcranch.se