Djuromsorg

En naturlig miljö

Vi började med vår verksamhet för att vi vill att djur ska ha det bra. Därför låter vi våra djur vistas i en naturlig miljö.

I vår unika naturanpassade verksamhet vandrar djuren i frihet året runt. De har 2000 hektar betesmark att röra sig över. På fältet har de också god tillgång till vindskydd.

Djuren lever uteslutande på gräs, hö och ensilage som vi producerar själva. De får alltså ingen spannmålsbaserad kraftutfodring. På vintern stödutfodrar vi med hö och ensilage så att djuren får en ordentlig tillgång till foder.

…håller djuren friska

Veterinärer kontrollerar regelbundet djurens hälsoläge. Den harmoniska och biologiska djurhållningsformen gör dock att våra djur håller sig friska. Bland annat smittspridningen är mycket låg. Detta beror på att djuren inte trängs ihop och att vi har en nästintill sluten besättning.**

Korta transporter

Våra djur slaktas på närmsta KRAV-godkända slakteri vilket borgar för att djurtransporterna är korta. Djuren skickas i grupp till slakt på morgonen och slaktas sedan direkt efter ankomst.

Har du några frågor om våra djur och vår djuromsorg så är du välkommen att kontakta oss och/eller våra veterinärer på Svenska Djurhälsovården.

 

Om du vill veta mer:

KRAV
Organisationen står bland annat för en god djuromsorg och har tydliga regler för hur slakt ska skötas.

Svenska Djurhälsovården
Organisationen arbetar med djurhälsovård för landets alla uppfödare av svin, slaktnöt och får.
 

** Det vanligaste sättet att föra in smitta är att köpa in djur. De fåtal tjurar vi köper in är enligt veterinärerna försumbara när det gäller risken för smittspridning.

 

KC-Ranch Vaselunds Gård 240 12 TORNA-HÄLLESTAD Tel 046-53190 Fax 046-53110 Epost info@kcranch.se